Hırsızın elinin kesilmesi

Posted on Updated on

İstanbul’dan memlekete dönmüştüm. Büyük dayımın öğretmen arkadaşları da izne gelmişlerdi. Kahvede dedem (Hacı Yusuf Yaman) ile sohbet ediyorlardı. Ben de yanlarında oturuyordum. Benim İmam-Hatipte okuduğumu öğrenince, dinin iyiliğinden fakat yobazların şeriatçılık yapmalarından bahsetmeye başladı… – http://www.islamiklimi.com/hirsizin-elinin-kesilmesi.html

Onun Dinine Nasıl girersin

Posted on Updated on

Onun Dinine Nasıl Girersin?
Neredeyse yüz sene önce Meşrutiyet’te Bediüzzaman Hazretleri diyor ki:
“İslâmiyet ihtizaza geldi. Her bir Müslüman anladı ki, başıboş değil, müşterek menfaat ile mücerred his ile başkalarıyla bağlıdır. Umum İslâm, bir aşiret gibi birbiriyle merbuttur. Nasıl, bir … – http://www.islamiklimi.com/onun-dinine-nasil-girersin.html

Dost Meclisleri ve Sohbet-i Cânan

Posted on Updated on

Sırf Allah rızası için insanların uzaklardan gelip birbirlerini ziyaret etmesi, hadis-i şeriflerde çok güzel davranışlar olarak ele alınmış ve davranış sahipleri mükafatla müjdelenmiştir.
Ayrıca Efendimiz (s.a.s.) tarafından ilim kaynaklarının müzâkere şeklinde değerlendirilmesi tavsiye buyurulmu… – http://www.islamiklimi.com/dost-meclisleri-ve-sohbet-i-canan.html

Günümüzün Ensarları

Posted on Updated on

Günümüzün Ensarları
1992 yılında Kazakistan’dan Ankara’ya otuz kişilik bir misafir grubu gelmişti.
Osman Bey de bunları gezdirdi. Bir hafta boyunca her yeri dolaştırdı. Misafirlerden 28 tanesi ülkelerine döndü. iki bayan misafir, muhasebe, mâliye ve standart konusunda kurs görmek için… – http://www.islamiklimi.com/gunumuzun-ensarlari.html

Ben O Büyük İnsanı Ağlarken Tanıdım

Posted on Updated on

“Onunla tanışmamız bir ağlama sahnesinde gerçekleşmişti. Yani ben onu ağlarken buldum ve tanıştım.
Sokakta, bir kenara çekilip ağlayan beyefendi bir insanla karşılaşmış ve ilgilenmiştim. Bu koca adam ne diye böyle sarsıla sarsıla ağlayıp gözyaşı döküyordu; dikkatimi çekmişti. Yanına yaklaş… – http://www.islamiklimi.com/ben-o-buyuk-insani-aglarken-tanidim.html

Kaybettiği Devesini Bulan Yolcu

Posted on Updated on

Kaybettiği Devesini Bulan Yolcu
Cenab-ı Hak, imtihan için, insanların içine pek çok duyguyu yerleştirmiştir.
Aslında bu duygular insanların, doğruyu eğriyi seçmeleri, varlıklarını ve nesillerini devam ettirebilmeleri ve haklarını savunmaları için de mutlaka gerekli… Ama aklî, şehevî ve gaza… – http://www.islamiklimi.com/kaybettigi-devesini-bulan-yolcu.html

Sadık Yar

Posted on Updated on

Sadık Yâr
Büyük zâtların, tefekkür derinliklerine ve nefsin ayak oyunlarına karşı mahirane manevralarının isabetine bakınca insanın onlara hayran olmaması mümkün değil…
Bakıyorsunuz, normal olarak, dünyanın aldatıcı olmayan ve Cenab-ı Hakk’ın güzel isimlerinin parlak aynası olan yüzüne dalm… – http://www.islamiklimi.com/sadik-yar.html